film director & producer

... đã có lúc tôi tuyệt vọng, chỉ muốn quên đi khát vọng làm phim. Nhưng cũng giống như đạo diễn bậc thầy Trương Nghệ Mưu từng nói: “Điện ảnh là một con thuyền đạo tặc, khi đã leo lên thì khó lòng mà bước xuống được”. Tôi cũng không thể nào dứt ra được với nỗi đam mê và khao khát cháy bỏng của mình. 

(trích từ: TT&VH)